วิทยาศาสตร์ ชี้ชัดว่า

กระดาษเช็ดมือคือตัวเลือกที่ถูกสุขอนามัยที่สุดในการทำให้มือแห้ง

แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยเกี่ยวกับมือ อย่างเช่น Mayo Clinic และ WHO ต่างก็ยืนยันเหมือนกัน
ไปดูกันว่าทำอย่างไรเพื่อจะช่วยสร้างสถานที่ทำงานที่เป็นเลิศ