Creating more hygienic workplaces

เราได้รวบรวมแนวทางปฏิบัติง่ายๆ ในการทำความสะอาดมือและพื้นผิว ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

วิดีโอ

เพื่อทำให้ตัวเราและคนที่เรารักปลอดภัย

คลิกดูที่นี่